Cilt 11 (1961)

İçindekiler

KAPAK

KAPAK PDF
SEDA AKSÜT

Makaleler

R. RAHMETİ ARAT'IN ESERLERİ (Doğumunun 60. yıl dönümümünasebetiyle) PDF
MUHARREM ERGİN
ATLENTE LINGUISTICO MEDITERRANEO PDF
AHMET CAFEROĞLU
KADI BURHANEDDİN'DE TASAVVUF IV [1] PDF
ALİ NİHAD TARLAN
NABİ VE "ORTA İNSAN" TİPİ PDF
MEHMED KAPLAN
DEDE KORKUT KİTABINDAKİ PİLON KELİMESİ PDF
DİMİTRİ TEODORİDİS
SA'LEBİ'NİN KISASU'L-ENBİYA'SININ TERCÜMESİ ÜZERİNDE BİR GRAMER DENEMESİ (1a - 50b varakları üzerinde) PDF
M. NECMETTİN HACIEMİNOĞLU
ŞİNASİ'NİN BUGÜNE KADAR ELE GEÇMEYEN FATİN TEZKİRESİ BASKISI PDF
ÖMER FARUK AKÜN
ŞEYHİ'NİN ESERLERİ PDF
FARUK KADRİ TİMURTAŞ
TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARI III - Tez çalışmaları - X. ciltten devam - PDF
MUHARREM ERGİN
ZATİ VE ŞEM' Ü PERVANE MESNEVİSİ PDF
GÜNAY ALPAY
KİTAPLAR ARASINDA - MAITRISIMIT, Faksimile der alttürkischen Version eines Werkes der buddhischen Vaibhaşika-Schule II PDF
ŞİNASİ TEKİN


Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ASOS index tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=181