Cilt 10 (1960)

İçindekiler

KAPAK

KAPAK PDF
SEDA AKSÜT

Makaleler

MECDUT MANSUROĞLU (1910-1960) PDF
J. ECKMANN
KADI BURHANEDDİN'DE TASAVVUF III (Bir gazelinin şerhi) PDF
ALİ NİHAD TARLAN
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE SÖZ YAPIMI ÜZERİNDE NOTLAR PDF
MECDUT MANSUROĞLU
ŞEYHİ VE NİZAMİ'NİN HÜSREV Ü ŞİRİN'LERİNİN KONU BAKIMINDAN MUKAYESESİ PDF
FARUK KADRİ TİMURTAŞ
AHMEDİ'NİN YENİ BULUNAN BİR ESERİ "MİRKAT-I EDEB" PDF
ALİ ALPARSLAN
KÜÇÜK ÇAĞATAY GRAMERİ PDF
J. ECKMANN
ÇAĞATAY DİLİ ÖRNEKLERİ II - Gedai divanından parçalar PDF
J. ECKMANN
TÜRKİYE BALIK ADLARI PDF
AHMET CAFEROĞLU
TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARI II - Tez çalışmaları PDF
MUHARREM ERGİN
AHMED PAŞA'NIN TARİH MANZUMELERİ (855-896/1451-1491) PDF
M. KEMAL ÖZERGİN


Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ASOS index tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=181