Cilt 8 (1958)

İçindekiler

KAPAK

KAPAK PDF
SEDA AKSÜT

Makaleler

AZERBAYCAN ANTROPONİMİSİNE DAİR NOTLAR PDF
AHMET CAFEROĞLU
KADI BURHANEDDİN'DE TASAVVUF (Bir gazelinin şerhi) PDF
ALİ NİHAD TARLAN
CENAB ŞEHABETTİN VE NESİR SANATI PDF
MEHMED KAPLAN
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BİRLEŞİM VE YAZILIŞLARI ÜZERİNDE PDF
MECDUT MANSUROĞLU
ON DOKUZUNCU YÜZYIL BAŞINDA YAZILMIŞ BİR TÜRKÇE PİYES Vakayi-i Acibe ve Havadis-i Garibe-i Kefşger Ahmed PDF
FAHİR İZ
İNGİLİZ EDEBİYATINDA FATİH SULTAN MEHMED HAKKINDA PİYESLER PDF
BERNA MORAN
ŞEYHİ'NİN ŞÖHRETİ VE TESİRİ PDF
FARUK KADRİ TİMURTAŞ
ANADOLU KÜTÜPHANELERİNDEN BAZI MÜHİM TÜRKÇE EL YAZMALARI PDF
AHMED ATEŞ
HABERLER - Carl Brockelmann (1868-1956) PDF
MECDUT MANSUROĞLU
Kaare Grönbech (1901-1957) PDF
MECDUT MANSUROĞLU
XXIV. Şarkiyatçılar Kongresinde Türk dili ile ilgili çalışmalar PDF
MECDUT MANSUROĞLU
1958 yılı Anadolu gezisi raporu PDF
AHMET CAFEROĞLU
KİTAPLAR ARASINDA ALESSIO BOMBACI Storia della letteratura turca, Nuova Accademia editrice, Milano 1956. 526 s. PDF
FAHİR İZ
MAITRISIMIT, die alttürkische Version eines Werkes der buddhisschen Vaibhaşika-Schule (Budist Vaibhaşika okuluna ait eski türkçe bir versiyon) Wiesbaden 1956. 113 levhalık tıpkı basım PDF
MECDUT MANSUROĞLU
A. v. GABAIN ve W. WINTER, Türkische-Turfan-Texte IX, Akademi yayını. Berlin 1958, 45 s. + 2 metin tıpkı basımı PDF
MECDUT MANSUROĞLU
J. NEMETH, Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens (Rumeli Türk ağızlarının sınıflanması üzerinde), Sofia 1956. 59 s.5 harita. PDF
MECDUT MANSUROĞLU
Ural-Altaische Jahrbücher. Forsetzung der "Ungarischen Jahrbücher". Harausgegeben von Julius von Farkas. Weisbaden, Otto Harrassowitz. PDF
J. ECKMANN
OMELJAN PRITSAK, Die Bulgarische Fürstenliste und die Sprache der Protobulgaren (Ural-Altaische Bibliothek I), Wiesbaden, Otto Haarssowitz, 1955. 101 s.+3 levha. PDF
J. ECKMANN


Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ASOS index tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=181