Cilt 4, Sayı 4 (1952)

İçindekiler

Makaleler

ERKİLET ÇERÇİLERİNİN ARGOSU "DİLCE" PDF
AHMET CAFEROĞLU
Tercüme Edebiyatından Numuneler Üzerinde Çalışmalar - CAMİ'NİN ARBA'İN'İ VE TÜRKÇE TERCÜMELERİ I PDF
ABDÜLKADİR KARAHAN
İSLAMİYETTE 40 ADEDİ HAKKINDA PDF
ABDÜLKADİR KARAHAN
BAYATLAR PDF
FARUK SÜMER
İKİ DESTAN VE İKİ İNSAN TİPİ PDF
MEHMED KAPLAN
"YUSUF HİKAYESİ" HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ VE BAZI TÜRKÇE NUSHALAR PDF
HALİDE CEMİL DOLU
SELATİNNAME MÜELLİFİ KEMAL Hayat ve eseri - Dil ve Edebiyat hakkında görüşleri - Hikayeler PDF
ROBERT ANHEGGER
KİTAPLAR ARASINDA PDF
J. ECKMANN
J. Nemeth, Probleme der türkischen Urzeit: Analecta Orientalia Memoriae Alexandri Csoma de Körös Dicata. Bibliotheca Orientalis Hungarica V. Budapestini, 1942-1947. 57-102. s. PDF
J. ECKMANN
V. Minorsky, The Poetry of Shah Ismail I [Şah İsmail'in manzumeleri]: Bulletin of the School of Oriental and African Studies, X, 1006 a-1053a) PDF
MECDUT MANSUROĞLU
A. v. Gabain, Die Natur des Pradikats in den Türksprachen [Türk dillerinde bildiricinin mahiyeti] : Ks A III, 84-94 PDF
MECDUT MANSUROĞLU
J. Deny, Structure de la langue turque [Türk dilinin yapısı] Conferance de l'Institut de linguistique a l'Universite de Paris, IX, Paris 1950, s. 17-51. PDF
MECDUT MANSUROĞLU
Ali Nihad Tarlan: Şiir Mecmualarında XVI. ve XVIII. Asır Divan Şiiri. Seri 1, Fasikül 1: Rahmi ve Fevri, VIII+110 s. - Fasikül 2: Ubeydi, Aşki, Şem'i, İşreti, 88 s. (İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No. 356, İstanbul 1948) PDF
ROBERT ANHEGGER


Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ASOS index tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=181