Cilt 4, Sayı 1-2 (1950)

İçindekiler

KAPAK

KAPAK PDF
YUSUF ARAS

Makaleler

OĞUZ KAĞAN DESTANI ÜZERİNDE BAZI MÜLAHAZALAR PDF
DENİS SİNOR
ESKİŞEHİR AĞIZLARI ÜZERİNE BİR DENEME PDF
AHMET CAFEROĞLU
TÜRKÇEDE TEKRARLAR 2 PDF
OSMAN NEDİM TUNA
HALAC TÜRK DİYALEKTİ PDF
VLADİMİR FEODOROVİÇ MİNORSKY
BURSA KİTAPLIKLARINDAKİ TÜRKÇE YAZMALAR ARASINDA PDF
MUHARREM ERGİN
16. ASIR ŞAİRLERİNDEN ZA'İFÎ PDF
ROBERT ANHEGGER


Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ASOS index tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=181