Cilt 2, Sayı 3-4 (1948)

İçindekiler

KAPAK

KAPAK PDF
YUSUF ARAS

Makaleler

ÇAĞATAY TÜRKÇESİ VE NEVAÎ PDF
AHMED CAFEROĞLU
VARVARÎ ALİ PAŞA PDF
İSMAİL HİKMET ERTAYLAN
BURDUR-ANTALYA VE HAVALİSİ KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN TÜRKÇE, ARAPÇA VE FARSÇA BAZI MÜHİM ESERLER PDF
Ahmed Ateş
XVII. ASIR ŞAİRLERİNDEN EDİRNELİ GÜFTÎ VE ''TEŞRÎFÂT-ÜŞ-ŞÜERÂ''SI PDF
FARUK KADRİ DEMİRTAŞ (TİMURTAŞ)
ŞEHRÎ PDF
ALİ NİHAD TARLAN
O BELDE'NİN TAHLİLİ PDF
MEHMED KAPLAN
FUZÛLİ'NİN MEKTUPLARI I PDF
ABDÜLKADİR KARAHAN
FUZULÎ VE FAUST PDF
BURHANETTİN BATIMAN
ŞAMANİZM MENŞEİ VE İNKİŞAFI HAKINDA PDF
SÂDEDDİN BULUÇ
MEVLEVÎ'LİĞE DÂİR İKİ ESER PDF
İBRAHİM KUTLUK
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINI İLGİLENDİREN NEŞRİYAT PDF
MUHARREM ERGİN
SITKI AKOZAN PDF
ALİ NİHAD TARLAN


Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ASOS index tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=181