LATİN HARFLERİ İLE YAZILMIŞ BİRKAÇ OSMANLI ATASÖZÜ

ALDO GALLOTTA
716 741

ÖzTam metin:

PDF


Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ASOS index tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=181