İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

419.676 390.532

Cilt 52, Sayı 52 (2015)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Cilt/Sayı:LII

İçindekiler

KÜNYE

KÜNYE PDF
İsmail Taş

Makaleler

XIX. Asır Âşıklarından Beşiktaşlı (Tokatlı) Gedâî: Şairliği ve Şiiri Üzerine Bazı Mülâhazalar PDF
Esra Akbalık
İktidar ve Dil İlişkisi Bağlamında Taşra Mektuplarına Yansıyan II. Abdülhamit Portresi PDF
Sacide Nur Akkaya
Anadolu'da Erkeklerin Eşleri İçin Yaptıkları Bazı Adlandırmalar ve Bunların Sosyokültürel Boyutları PDF
Cengiz Gökşen
Edebiyatta Dil Kullanımı PDF
Mustafa Özkan
"Kafamda Bir Tuhaflık" Romanında Mekânın Sosyolojik İşlevi PDF
Orhan Sarıkaya
Türk Kültüründe Alkış/Kargış ve Adilcevaz Örneği PDF
Veysi Sevinçli
Karahanlı Türkçesinde İyelik Ekli Kısaltma Grupları Üzerine PDF
Aslı Zengin


Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ASOS index tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=181