Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 9 (1954): Tarih Dergisi Tersane Konferansı'nın Mukarreratı Hakkında Şûra Mazbatası Öz   PDF
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
 
Sayı 30 (1976): Tarih Dergisi Tevarih-i Cedîd-i Mirʾat-ı Cihan Adlı Eserin Müellifine Dair Öz   PDF
İsmet Miroğlu
 
Sayı 30 (1976): Tarih Dergisi The Cambridge History of Iran, Volume 4, The Period From the Arab Invasion to the Saljuqs (edited by R. N. Frye), Cambridge University Press 1975 Öz   PDF
Erdoğan Merçil
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi The Complete Letters of Lady Mary Wortley Montagu, Volume 1, 2. 1708 - 1720, 1721 - 1751. Oxford University Press 1965,. 1966 Öz   PDF
Mücteba İlgürel
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi The first Challange of the Turks againts the Arabs in the oxus valley according to the narration of at-Tabari Öz   PDF
Zekeriya Kitabcı
 
Sayı 54 (2011) The Greek Revolution Of 1821: A European Event [1821 Yunan İhtilali: Bir Avrupa Hadisesi], Edited by Petros Pizanias, The ISIS Press, İstanbul 2011, 300 sayfa. Öz   PDF
Ali Fuat Örenç
 
Sayı 53 (2011) THE LAW NO 9741, DATED 21 MAY 2007 “ON HIGHER EDUCATION”, CHANGED, AND THE REALITY OF HIGHER EDUCATION IN ALBANIA Öz   PDF
Çlirim Duro
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi The life story of an urban saint in the Ottoman Empire: Piri Baba of Merzifon Öz   PDF
Suraiya Faroqhi
 
Sayı 41 (2005) THE OTTOMANS IN QATAR: A HISTORY OF ANGLO-OTTOMAN CONFLICTS IN THE PERSIAN GULF Öz   PDF
Süleyman KIZILTOPRAK
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi The populotion of İstanbul in the nineteenth century Öz   PDF
Stanford J. Shaw
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi The Saljuq and Mongol Periods, editor. J. A. Boyle, "THE CAMBRIDGE HISTORY OF IRAN " serisinden 5. cild, 13 + 763. Cambridge Üniv. 1968. Öz   PDF
Erdoğan Merçil
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi The secret report on the congress of Berlin Öz   PDF
Roderic H. Davidson
 
Sayı 60 (2014) THE SIBYÂN MEKTEPS (PRIMARY SCHOOLS) AND POPULATION IN BILÂD-I SELÂSE (THREE TOWNS: ÜSKÜDAR, GALATA AND EYÜP) IN THE EARLY PART OF THE 18th CENTURY Öz   PDF
HÜSNÜ KOYUNOĞLU
 
Sayı 42 (2005) The Western Plans to Capture Byzantium From the Beginnings of the Crusades to 1204 Öz   PDF
Birsel Küçüksipahioğlu
 
Sayı 62 (2015) Tijana Krstić, Osmanlı Dünyasında İhtida Anlatıları, 15. - 17. Yüzyıllar, çev. Ahmet Tunç Şen, Kitap Yayınevi, İstanbul 2015, 301 sayfa, Kaynakça, Dizin. Öz   PDF
Seyfullah Arslan
 
Sayı 42 (2005) Timar Ahkamlarındaki "Kaydşod" Muamelesi ve Timar Tevcihlerindeki Yeri Öz   PDF
Abdurrahman Sağırlı
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Tîmar Sistemi Hakkında Bir Risale Öz   PDF
İlhan Şahin
 
Sayı 39 (2004): Tarih Dergisi Timur ve Anadolu 1: Timur'un Uluborlu ve Eğridir'i Zabtı Öz   PDF
Hüseyin Salman
 
Sayı 41 (2005) TOKAT ŞER'İYYE SİCİLLERİNE GÖRE SALYÂNE DEFTERLERİ (1771-1840) Öz   PDF
Ali AÇIKEL, Abdurrahman SAĞIRLI
 
Sayı 53 (2011) TOPHANE KONFERANSI “DOĞU RUMELİ'YE VEDA” Öz   PDF
Mahir AYDIN
 
Sayı 52 (2010) Tuna Vilayeti, Yanya ve Konya Eyaletlerinde Evlenmeyle İlgili Düzenlemeler (1865) Ayrıntılar   PDF
Tülay ERCOŞKUN
 
Cilt 3, Sayı 5-6 (1953): Tarih Dergisi Türk - Fransız Diplomasi Münasebetlerinin İlk Devresi Öz   PDF
İsmail Soysal
 
Sayı 56 (2012) Türk Basınında Yeni Türk Devletinin İsmi Hakkında Yaşanan Tartışmalar (Eylül Ekim1923) Öz   PDF
FATİH MEHMET SANCAKTAR
 
Sayı 56 (2012) Türk Modası ve On Sekizinci Yüzyıl Müziği Öz   PDF
ELİF SÜREYYA GENÇ
 
Cilt 1, Sayı 2 (1950): Tarih Dergisi Türk Onomastque'i Hakkında Öz   PDF
Orhan Fuad Köprülü
 
Cilt 11, Sayı 15 (1960): Tarih Dergisi Türk Sanat Tarihine Dair Yugoslav Yayınları Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 1, Sayı 2 (1950): Tarih Dergisi Türk Tarihinde Ermeni Kaynakları Öz   PDF
Hrand Andreasyan
 
Cilt 5, Sayı 8 (1953): Tarih Dergisi Türk Tarihinde Moğollar ve Cengiz Meselesi Öz   PDF
İbrahim Kafesoğlu
 
Cilt 1, Sayı 1 (1949): Tarih Dergisi Türk Tarîhine Âid Ermenî Kaynakları Öz   PDF
Hrand D. Andreasyan
 
Sayı 40 (2004): Tarih Dergisi Türkçe Konuşan Rus Çarı'nın Kafkasya Seyahati ve Osmanlı Devleti Öz   PDF
Mustafa Aydın
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi Türkçe'de Kumaş Adları Öz   PDF
Mine Esin Özen
 
Sayı 39 (2004): Tarih Dergisi Türkistan (Orta Asya) Kazak Hanlıklarının Çarlık Rusya'nın Tabiiyetine Girmeleri Hakkında Bazı Belgeler Öz   PDF
Orhan Doğan
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Türkistan'da Rus - İngiliz Rekabeti Öz   PDF
Mehmed Saray
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi Türkiye Kütüphanelerinde Bulunan Bazı Mühim Yazmalar Öz   PDF
Ramazan Şeşen
 
Sayı 43 (2006) TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NDE RESMÎ EĞLENCE/BEZM MECLİSLERİ Öz   PDF
Emine UYUMAZ
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin Abbasî Hilafeti İle Münasebetleri Öz   PDF
Emine Uyumaz
 
Sayı 27 (1973): Tarih Dergisi Türkiye'de Basılmış Farsça Eserler, Çeviriler ve İran İle İlgili Yayınlar Bibliyografyası, Ankara 1971 Öz   PDF
Fahri Ç. Derin
 
Sayı 35 (1994): Tarih Dergisi Türkiye'deki Yazma Koleksiyonları ve Bunların Kataloglarının Neşredilmesi Öz   PDF
Ramazan Şeşen
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi Türkiye'nin Dış Ticaretindeki Gelişmeler ve Mekansal İlişkiler (1878-1995) Öz   PDF
Sedat Avcı
 
Sayı 54 (2011) TÜRKİYE'NİN GARB MESELESİ – YUNAN GAİLESİ Öz   PDF
Savaş Açıkkaya
 
Sayı 52 (2010) Türklerde ve Moğollarda Meclis Geleneği Ayrıntılar   Başlıksız
Adbülkadir DONUK
 
Cilt 3, Sayı 5-6 (1953): Tarih Dergisi Tuzcu-oğulları İsyanı Öz   PDF
Münir Aktepe
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Ülkemizde Yangın Tutlumbasını İlk Kez İmaI Eden Gerçek Davud'un ve Bazı Tulumbacıların Mezar Taşları Öz   PDF
Turgut Kut
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi Ülkenin Kurtarılmasında Kuva-yı Milliyenin Görüşü ve Yalnız Siyaseten Müdafaanın İflası (1918-1920) Öz   PDF
Ali Arslan
 
Sayı 45 (2007) Uluslararası Finans Politik Açısından 1860–61 Suriye Bunalımı ve Mirés Borçlanması Öz   PDF
Hüseyin Al Şevket Kamil Akar
 
Cilt 14, Sayı 19 (1964): Tarih Dergisi Üniversite Tarih Öğretiminde Yeni Bir Plan Öz   PDF
İbrahim Kafesoğlu
 
Sayı 65 (2017) UNUTULMUŞ BİR SEYÂHAT-İ HÜMÂYÛN: SULTAN ABDÜLMECİD’İN SELANİK ZİYARETİ Öz   PDF
Diren ÇAKILCI
 
Sayı 48 (2008) Üsküdar'dan Darülfünun'a: Kız Öğrencilerin Eğitimi Öz   PDF
Mustafa Selçuk
 
Cilt 9, Sayı 13 (1958): Tarih Dergisi Üsküdar-Bostancıbaşı Derbendi Güzergahı Kitabeleri Öz   PDF
M. Kemal Özergin
 
Cilt 3, Sayı 5-6 (1953): Tarih Dergisi Üsküplü İshak Çelebi ve Selimnamesi Öz   PDF
İsmet Parmaksızoğlu
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Uygur - Çin İktisadî Münasebetleri (At - İpek Alışverişi) (744 - 840) Öz   PDF
Gülçin Çandarlıoğlu
 
Sayı 28-29 (1974): Tarih Dergisi Uygur Sarayına Gelin Giden Çinli Prensesler ve Bunun Arkasındaki Politik Gerçekler Öz   PDF
Gülçin Çandarlıoğlu
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi Uygurların Çinlilere Yaptıkları Yardımlar ve Bunların İçyüzü Öz   PDF
Gülçin Çandarlıoğlu
 
Cilt 15, Sayı 20 (1965): Tarih Dergisi Vahid Mahtûmî ve Mora Fetihnamesi Öz   PDF
Sevim Üngün
 
Cilt 16, Sayı 21 (1966): Tarih Dergisi Vahid Mahtûmî ve Mora Fetihnamesi Öz   PDF
Sevim Üngün
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi Vahid Mahtûmî ve Mora Fetihnamesi Öz   PDF
Sevim Üngün
 
Sayı 46 (2007): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I Vakanüvis Ahmed Vasıf Efendi'nin İspanya Elçiliği ve Götürdüğü Hediyeler Öz   PDF
Mücteba İlgürel
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi VakÊ¿anüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi, C. 9 (Yayınlayan Prof. Dr. M. Münir Aktepe), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, No.: 3130, İstanbul 1984 40 + S42 Öz   PDF
Feridun Mustafa Emecen
 
Sayı 57 (2013) VARAHŞA SARAYI DUVAR RESİMLERİ Öz   PDF
Gözde Sazak
 
Sayı 61 (2015) VARLIK VERGİSİ KANUNU’NUN ÇIKARILMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARI Öz   PDF
Gürbüz Arslan
 
Sayı 58 (2013) Venedik Elçilerinin Raporlarına Göre Kanûnî ve Pargalı İbrahim Paşa, editör: Erhan Afyoncu, çeviren: Pınar Gökpar-Elettra Ercolino, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2012 Öz   PDF
Cabir Duysak
 
Sayı 65 (2017) WANDA YA DA MEHMED SADIK (ÇAYKA) PAŞA’NIN TÜRKİYE ANEKDOTLARI Öz   PDF
Metin ÜNVER
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi Wei Nehri Barış Anlaşmasına Dair Araştırmalar Öz   PDF
Tang Chi
 
Sayı 48 (2008) XIX. Yüzyılda Osmanlı'da Anatomi Eğitimi ve Kadavra Temininde Yaşanan Sorunlar Öz   PDF
Yüksel Çelik
 
Sayı 52 (2010) XIX. Yüzyılın Sonlarında Bayezid Sancağı'nın Demografik Yapısına Dair Tespitler Ayrıntılar   PDF
Yakup KARATAŞ
 
Sayı 44 (2006) XV. Yüzyıla Kadar Yaılan Siyasetnamelerin Türk Kültüründeki Yeri ve Enisül Celis Öz   PDF
A. Azmi Bilgin
 
Sayı 51 (2010) XVI. Yüzyıl Fransız Diplomasisinde Osmanlı Türkleri Ayrıntılar   Başlıksız
De Lamar JENSEN
 
Sayı 53 (2011) XVI. YÜZYILDA OSMANLI-HABSBURG MÜCADELESİNİN BİR KAYNAĞI OLARAK MÜHİMME DEFTERLERİ Öz   PDF
Özgür Kolçak
 
Sayı 43 (2006) XVII. YÜZYILDA MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİNİN OLUMLU BİR ÖRNEĞİ: URFA'DA MÜSLÜMAN-ERMENİ İLİŞKİLERİ Öz   PDF
Mehmet Emin ÜNER
 
Sayı 45 (2007) XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Genel Bir Akım Olarak Kadızadeli Hareketin Dini Algılayışı ve Bunun Kanûn-ı Kadim'le İlişkilendirilmesi Öz   PDF
Gürsoy Şahin
 
Sayı 49 (2009) XVIII. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Donanması ve Tersane-i Amire'de Lenger ve Yelken Bezi Üretimine Başlanması Öz   PDF
Yusuf Alperen Aydın
 
Sayı 52 (2010) XVIII. Yüzyıl Osmanlı Taşra Yönetiminin Malî-İdraî Yapısına Bir Örnek: Arapgir ve Çemişgezek (Hasları) Mukata'ası Ayrıntılar   Başlıksız
Özlem BAŞARIR
 
Sayı 53 (2011) XVIII. YÜZYILDA TAKTİK DEĞİŞİM: BİR OSMANLI MUHAREBE ALANI KROKİSİ ÜZERİNE NOTLAR Öz   PDF
Cevat ŞAYİN, Fatih YEŞİL
 
Sayı 48 (2008) XVI.-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Donanmasının İdaresi ve Kadırgalara Asker Alımı Öz   PDF
Luca Lo Basso Meryem Çilingiroğlu
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi Yağıbasan Devrinde Danişmendliler - Türkiye Selçukluları İlişkileri Öz   PDF
Muharrem Kesik
 
Cilt 4, Sayı 7 (1953): Tarih Dergisi Yağmur Taşı Hakkında Öz   PDF
A. Süheyl Ünver
 
Sayı 53 (2011) YAHUDİ ALEYHTARI BİR DERGİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: MİLLİ İNKILÂP VE KAMUOYUNDAKİ YANKILARI Öz   PDF
Celil Bozkurt
 
Cilt 1, Sayı 1 (1949): Tarih Dergisi Yakın Çağ Tarîhimizde Hafta TaÊ¿tîli Öz   PDF
Cemal Tukin
 
Sayı 60 (2014) YAKINÇAĞ TÜRK DENİZCİLİK TARİHİNDE YAKLAŞIMLAR, ZORLUKLAR VE TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI ÜZERİNE BİR DENEME Öz   PDF
LEVENT DÜZCÜ
 
Sayı 43 (2006) YAKINDÖNEM TARİHİMİZDE RODOS VE ONİKİ ADA- ALİ FUAT ÖRENÇ Öz   PDF
Metin ÜNVER
 
Sayı 28-29 (1974): Tarih Dergisi Yaşar Yücel (Yayınlayan) , Kitab-i Müsteá¹­âb, Osmanlı Devlet Düzenine Âid Metinler 1., Ankara 1974 Öz   PDF
Mücteba İlgürel
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Yatağan'da Abdi Beğ-Sultan Tekkesi Öz   PDF
Tuncer Baykara
 
Cilt 6, Sayı 9 (1954): Tarih Dergisi Yavuz Sultan Selim Nasıl Padişah Oldu? Öz   PDF
M. Çağatay Uluçay
 
Cilt 7, Sayı 10 (1954): Tarih Dergisi Yavuz Sultan Selim Nasıl Padişah Oldu? Öz   PDF
M. Çağatay Uluçay
 
Cilt 8, Sayı 11-12 (1956): Tarih Dergisi Yavuz Sultan Selim Nasıl Padişah Oldu? Öz   PDF
M. Çağatay Uluçay
 
Sayı 24 (1970): Tarih Dergisi Yazılı Kaynaklara Göre Pergamon (Bergama) Şehrinin Kurucusu ve Kuruluşu Hakkında Öz   PDF
Adnan Pekman
 
Sayı 51 (2010) Yemen'in Tarihî-Coğrafî Durumu ve Yeniden Fethine Dair Bir Manzume Ayrıntılar   Başlıksız
Yahya YEŞİLYURT, Bülent ŞIĞVA
 
Cilt 15, Sayı 20 (1965): Tarih Dergisi Yeni kaynak ve Vesîkaların Işığı Altında Bonaparte'ın Akka Muhasarası Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi Yeni Kaynak ve Vesîkaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim'in Îran Seferi Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 63 (2016) YENİÇAĞ’IN BAŞLANGICINDA İMPARATORLUKTA TÜRK ELÇİLERİ - 1562’DE İBRAHİM BEY’İN ELÇİLİĞİ ÖRNEĞİNDE İKTİDARIN SERGİLENMESİ, YABANCIYLA KARŞILAŞMA TECRÜBESİ VE HATIRLAMA KÜLTÜRÜ Öz   PDF
Harriet RUDOLPH, çeviren: Ayşe Kılıç
 
Sayı 47 (2008): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı II Yerel Tarih Çalışmalarında Kullanılan Arşiv Kaynaklarının Üretildiği Kurumlar Öz   PDF
İshak Keskin
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi Yezid b. Velid b. Abdülmelik Öz   PDF
Mevlüd Koyuncu
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Yıldız Arşivine Dair Öz   PDF
Attila Çetin
 
Sayı 45 (2007) Yıldız Saray Kütüphanesi: Saraydan Üniversiteye Öz   PDF
Murat Candemir
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi Yılmaz İZMİRLİER, Hamidoğulları Beyliği Paraları, İstanbul 1999, 194 s., 20 Levha Öz   PDF
Osman Özgüdenli
 
Cilt 7, Sayı 10 (1954): Tarih Dergisi Yine Fatih CamiÊ¿i Öz   PDF
Ekrem Hakkı Ayverdi
 
Sayı 59 (2014) Yüksel Çelik, Şeyhü’l-Vüzerâ Koca Hüsrev Paşa (II. Mahmud Devrinin Perde Arkası), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 2013, XV+502 s. (Dizin var). Öz   PDF
Feyzullah Uyanık
 
Sayı 56 (2012) Yusuf A. Aydın, Sultanın Kalyonları: Osmanlı Donanmasının Yelkenli Savaş Gemileri (1701-1770), Küre Yayınları, İstanbul 2011, 430 s. Öz   PDF
ÖZGÜR KOLÇAK
 
Cilt 11, Sayı 15 (1960): Tarih Dergisi Zeine, Zeine N., Arab-Turkish Relations and the Emergence of Arab Nationalism Öz   PDF
Ercümend Kuran
 
Sayı 56 (2012) “Ölmek için çok erken!” 17. ve 18. Yüzyılda Anadolu'da Kazaların Sebep Olduğu Çocuk Ölümleri ve Yaralanmaları Üzerine Bir Değerlendirme Öz   PDF
YAHYA ARAZ
 
Toplam 800 ögeden 701 - 800 arası << < 3 4 5 6 7 8 


ISSN: 1015-1818