Sayı 52 (2010)

İçindekiler

Makaleler

Türklerde ve Moğollarda Meclis Geleneği Başlıksız
Adbülkadir DONUK
XVIII. Yüzyıl Osmanlı Taşra Yönetiminin Malî-İdraî Yapısına Bir Örnek: Arapgir ve Çemişgezek (Hasları) Mukata'ası Başlıksız
Özlem BAŞARIR
Nizam-ı Cedîd Ordusunda Talim ve Terbiye (1790-1807) PDF
Fatih YEŞİL
Tuna Vilayeti, Yanya ve Konya Eyaletlerinde Evlenmeyle İlgili Düzenlemeler (1865) PDF
Tülay ERCOŞKUN
XIX. Yüzyılın Sonlarında Bayezid Sancağı'nın Demografik Yapısına Dair Tespitler PDF
Yakup KARATAŞ
Fransa'nın Osmanlı Devleti'ndeki Katolikleri Himaye Hakkı ve Bunun Sona Ermesi PDF
Abdurrahman BOZKURT
Askerî Tarih Çalışmaları İçin Bir Sentez Aracı Önerisi 3T: Teşkilat, Techizat, Tefekkürat PDF
Cevat ŞAYİN

Çeviri

Girit ve Birleşik Devletler, 1866-1869 PDF
Arthur J. MAY, Tarık DEMİR

Kitap Tanıtımı

Erdoğan MERÇİL, Selçuklularda Saraylar ve Saray Teşkilatı, İstanbul 2011. PDF
Nevzat KELEŞ
Dimitri E. MİŞİN, Sakaliba (Slavyane) v İslamskom Mire v Ranneye v Srednevekovye (Erken Ortaçağ'da İslam Dünyasında Sakâlibe/Slavlar), Moskva 2002. PDF
Erman ŞAN
İsmail Mangaltepe, Bizans Kaynaklarında Türkler (Menandros Protektor ve Theophylaktos Simokattes), İstanbul 2009. PDF
Fatma Aysel DINGIL
Süleyman KIZILTOPRAK, Mısır'da İngiliz İşgali, Osmanlı'nın Diplomasi Savaşı (1882-1887), İstanbul 2010. PDF
Hüseyin SARIKAYA


ISSN: 1015-1818