EİRENE’NİN SALTANATI DÖNEMİNDE BİZANS ANADOLU’SUNUN SAVUNMASI

Murat KEÇİŞ, Cüneyt GÜNEŞ
495 147

Öz


İmparatoriçe Eirene ve oğlu VI. Konstantinos saltanatı boyunca Bizans, Doğu’da yükselen bir Arap tehdidiyle uğraştı. Bu dönemde, özellikle sınırlar, Bizans-Arap askerî politikasında önemli bir yere sahiptir. Askerî politikalar çerçevesinde sınırlar, VIII. yüzyıl boyunca Arapların sürekli saldırıları altında kaldı. İmparatoriçe Eirene (780-802), bu saldırılara karşı koymaya çalıştı. Bu zor zamanlarda, Bizans büyük toprak kayıpları yaşamadı ve imparatorluk savunmaları sağlam kaldı. Nitekim bu çalışma, İmparatoriçe Eirene saltanatı döneminde Bizans-Arap ilişkilerini açıklar.


Tam metin:

PDF