JAPONYA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI’NIN BALKAN SAVAŞLARINDA YÜRÜTTÜĞÜ İSTİHBARAT FAALİYETLERİ

Uğur ALTIN
550 66

Öz


Bu çalışmada, Japonya Genelkurmay Başkanlığı’nın Balkan Savaşları süresince yürüttüğü istihbarat faaliyetleri incelenerek, Japonların bu savaşla ilgilenme nedenlerinin açığa çıkarılması amaçlanmaktadır. Japon Arşivleri’nde Balkan Savaşı ile ilgili birçok belge bulunmasına rağmen henüz bu konuda yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu belgeler, Balkan Sorununa Japonya’nın politik tutumu ve savaşa karşı resmi görüşünü ortaya koyacak niteliktedir. Japonya Genelkurmay Başkanlığı’nın istihbarat raporları, savaşı tarafsız bir ülkenin bakış açısıyla anlamamız açısından da önemlidir. Bunun yanı sıra, Japonya Genelkurmay Başkanlığı’nın Avrupa ve Ortadoğu’daki istihbarat faaliyetleri ve istihbarat ağı ortaya çıkarılacaktır.


Tam metin:

PDF