İSTANBUL VE GALATA HENDEKLERİNDE KENTSEL TOPRAK KULLANIMI

Ayhan HAN
671 95

Öz


İstanbul ve Galata sur yapısının savunma hatlarından birisi olan hendekler, İstanbul’un fethini müteakip askeri niteliğini yitirmiş ve üretimin icra edildiği alanlar şeklinde kullanılmıştır. Osmanlı döneminde İstanbul kara surları hendeklerinin bostan ve Galata surları hendeklerinin halatçı esnafının imalat alanı olarak kullanımı bilinçli bir tercihin sonucudur. Sur dibinde yapılaşmayı engellemek adına geliştirilen bu yöntem bir yandan üreten bir kent ortaya çıkarıyor diğer yandan ise sur duvarına bir koruma bandı yerleştiriyordu. Çalışmada hendeklerde toprak kullanımı konu edinilmiş, Galata surlarının yıkıldığı dönemde İstanbul’un kentsel gelişim dinamikleri irdelenmiştir.


Tam metin:

PDF