WANDA YA DA MEHMED SADIK (ÇAYKA) PAŞA’NIN TÜRKİYE ANEKDOTLARI

Metin ÜNVER
833 78

Öz


İçerdiği Yakınçağ Osmanlı tarihine dair hadiseler bakımından uzun süreden beri önemli bir kaynak olarak araştırmacıların dikkatini çeken Souvenirs Anecdotiques surla Turquie (1820-1870) yayıncısı Wanda’nın kimliğinin tespit edilememesi nedeniyle sağlıklı bir değerlendirmenin konusu olamamıştır. Eserin Michael Czajkowski’ye ait olduğu ve orijinalinin, kendisi hayatta iken Türkiye Anekdotları (Turetskiye Anekdotı) adıyla Rusça yayınlandığı, daha sonra kızı Karolina Suchodolska tarafından Wanda müstear ismi ile Fransızca’ya çevrildiği anlaşılmıştır. Bu makalede, Fransızca çevirisini kullanan araştırmacıların eser ve bilhassa yazarı hakkında yaptığı değerlendirmelerden başlayarak, eserin asıl yazarı olan Michael Czajkowski’nin eserde anlattıklarının kaynağı olan İstanbul’a gelişi ve Müslüman olup Osmanlı Devleti’nin hizmetine girmesi sonrasındaki gelişmeler üzerinde durulacaktır. Czajkowski’nin hayatının son döneminde din değiştirip Kiev’e yerleştikten sonra anılarını kaleme alması, bunların tarih kaynağı olarak değeri ve Türkiye Anekdotları ile içerik olarak karşılaştırması yapılarak anekdot türündeki eserin orijinalliği üzerinde durulacaktır.


Tam metin:

PDF