ARAPGİR ONAR KÖYÜ KAYA MEZARLARI

Recep Özman
1.464 746

Öz


Çalışmamızın konusu Arapgir ilçesine on beş kilometre mesafede, yolun beş kilometre doğunda yer alan Onar köyünde bulunan kaya mezarlarıdır. Bölgenin eskiçağ tarihiyle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olunamamakla birlikte, Roma dönemine kadar Malatya bölgesiyle paralel gelişmiş bir tarihi geçmişinin olması muhtemeldir. Malatya ili sınırları içerisinde bulunan yüzlerce höyük ve arkeolojik sit alanı bölgenin tarihteki önemini ortaya koymaktadır. Özellikle Cafer Höyük, Değirmentepe, İmikuşağı, Arslantepe, Pirot Höyük ve Şemsiyetepe’de yapılan kazılar sonucunda, Malatya bölgesinin yerleşim tarihinin neolitik dönemden klasik çağlara kadar kesintisiz olarak devam ettiği görülmektedir. Sırasıyla Asur Ticaret Kolonileri dönemi, Hitit, Geç Hitit, Med, Pers, Helenistik krallıklar ve Roma hakimiyetlerine giren Malatya ve çevresinde oldukça önemli yerleşim yerleri tespit edilmiştir. Bu çalışmamızda akademik çevrelerde çok fazla bilinmeyen Malatya bölgesindeki Roma dönemi kaya mezarlarına güzel bir örnek teşkil edecek olan Onar Köyü Nekropolü konu edilmiştir.

Tam metin:

PDF