KIBRIS’TA OSMANLI TELGRAF İŞLETMESİ

Diren Çakılcı
857 289

Öz


Doğu Akdeniz sahil merkezlerinin birinden Kıbrıs Adası’na telgraf kablosu çekilmesi fikri ve girişimleri daha eski tarihlere dayansa da Kıbrıs’a telgraf kablosu bağlanması 1871 yılında gerçekleşmiştir. 1871 yılında Lazkiye’den Agios Theodoros mevkiine kadar uzatılan denizaltı telgraf kablosu ile Kıbrıs, Osmanlı telgraf şebekesine dahil edilmiştir. Adada inşa edilen Agios Theodoros-Lefkoşa, Lefkoşa-Tuzla kara hatları ile Kıbrıs’ın idari ve ticari merkezleri de söz konusu şebekeye dahil edilmiştir. 1878 yılında adanın İngiliz idaresine devredilmesi ile Şarkî (Eastern) Kumpanyası’nın Larnaka-İskenderiye arasında inşa ettiği kablo Kıbrıs telgraf haberleşmesinin ikinci ayağını meydana getirmiştir. 1878 yılında adadaki hakimiyet alanı oldukça daralan Osmanlı Devleti, telgrafhanelerini kapatmamış ve adanın ilhakına kadar Kıbrıs üzerindeki etkisini telgrafhaneler yoluyla sürdürmeye çalışmıştır. 1899 yılında tamamen çalışmaz hale gelen Lazkiye kablosu nedeniyle, Eastern Kumpanyası’nın denizaltı kablosu kullanılmaya başlanmış, bu durum Osmanlı Devleti hazinesine kayıplar yaşatırken, Kıbrıs telgraf şebekesinin İngiliz tekelinde uluslararası teatiler yapmasını mecburi kılmıştır

Tam metin:

PDF