ERKEN DÖNEM SASANİLER’DE KADIN VE HANEDAN

Muhammet Yücel
1.006 370

Öz


Sasani devlet erki aynı adla müsemma hanedanın meşruiyetini tartışmaya mahal vermeyecek kadar ruhani ve geleneksel kıstaslara dayandırılmıştı. Özellikle erken dönemlerde hanedan üyelerinin yönetme yetkisi mutlak prensiplerle işliyordu. Hanedan ideolojisi bağlamında devlet ve hanedan arasındaki güçlü bağın tek koruyucuları şüphesiz sadece erkekler değildi. Sasani kadınlarına yapılan atıflar ve krallıktaki nüfuz ve imtiyazları devlet yönetiminde kadınların nasıl yer tuttuklarını da göstermektedir. Bu makalede erken dönem Sasanileri konu eden kaynaklar ile Sasaniler’e ait yazıt, sikke, mühür ve işlemelerde bahsedilen kadınların Sasani yönetim anlayışında nasıl bir yere sahip oldukları ve bilhassa hanedanın kendini kadınlar üzerinden sürdürme saikleri tartışılmıştır.

Tam metin:

PDF