M.Ö. I. BİNYILDA HUBUŞKİA ÜLKESİ’NİN TARİHİ COĞRAFYASI VE ARKEOLOJİK VERİLER HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

İsmail Ayman
947 319

Öz


Hubuşkia, M.Ö. I. binyılda Urartu ve Assur Krallıkları arasındaki ilişkide özgün bir yere sahiptir. Genel olarak Urartu Krallığı’nın güneyindeki dağlık bölgeye lokalize edilen Hubuşkia ile ilgili yazılı bilgilere Assur Kraliyet yazıtlarında rastlanmaktadır. Assur ve Urartu Krallığı için değerli olan demir, kalay gibi madenler açısından zengin olan Hubuşkia yaklaşık 300 yıllık bir süre boyunca Assur Krallığı’nın seferlerine sahne olmuştur. Genel olarak göçebe ya da yarı göçebe, hayvancılığa dayalı ekonomiye sahip Hurrili aşiretlerin yaşadığı düşünülen Hubuşkia’nın Urartu Krallığı’yla ilişkisi hakkında herhangi bir veri bulunmamasına rağmen her ikisi arasında tarihsel ve kültürel ilişkilerin olduğu tahmin edilmektedir.

Tam metin:

PDF