BALKAN HARBİ’NDE OSMANLI ORDUSUNUN SEFERBERLİK PLANI

Serkan Er
1.537 1.976

Öz


Osmanlı Devleti’nin 1877-78 Rus Savaşı’nda yenilgiye uğramasından sonra Almanya’dan getirilen ıslah heyeti ordunun savaş hazırlıklarına “planlama” faaliyetlerini dahil etti. Bu kapsamda Osmanlı Devleti bir tehdit karşısında seferberlik, yığınaklanma ve sefer (harekât) planlarını düzenlemeye başladı ve ilk olarak 1897 Türk-Yunan Harbi’nde müteakiben Balkan Harbi’nde düzenlemiş olduğu bu planlar çerçevesinde savaşa girdi. Bu makalede, bir harbin hazırlık sürecinde yapılan planlar ve Balkan Harbi öncesi seferber edilen 1’inci ve 2’nci Ordu Müfettişliklerinin “1328-29 (1912-13) senesi seferberlik planı” incelenmiştir. Neticede Balkan Harbi seferberlik planının ülkenin sahip olduğu kaynaklar göze alınmadan yapılması ve uygulanmasında karşılaşılan birçok sorun nedeniyle harbin sonucuna önemli derecede tesir ettiği anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


Osmanlı Devleti, Balkan Harbi, Seferberlik, Harekât, Yığınaklanma, Plan

Tam metin:

PDF