Mehmet Akif Terzi, Türk Devlet Geleneğinde Bürokrasi ve Memur, Sistem Ofset, Ankara 2012, XXI+506 s.+27 resim+22 belge+11 tablo.

Fırat Boztaş
1.847 498

Öz


Mehmet Akif Terzi, Türk Devlet Geleneğinde Bürokrasi ve Memur, Sistem Ofset, Ankara 2012, XXI+506 s.+27 resim+22 belge+11 tablo.

Tam metin:

PDF