GÜRCİSTAN'DA TÜRKOLOJİ

İlyas Üstünyer
1.817 909

Öz


Bazı kaynaklar, “M.Ö 6. yy'da Keyhüsrev (633-584)'e yenilen Türklerden 28 ailenin Gurgan (Hazar) Denizi'ni aşarak kuzeyden Gürcistan'ın eski başkentlerinden Mtsheta'ya gelmeleri”nden hareketle Türk-Gürcü ilişkilerinin tarihini 2500 yıl öncesine kadar götürmektedirler. Bu derin geçmişe dayanan birliktelik doğal olarak Gürcistan'da Türk tarihi, kültürü, edebiyatı, dili alanında değişik akademik çalışmaları doğurmuştur.

Bu çalışmaların künyesine ilişkin 2000 yılına dek Gürcistan'da irili-ufaklı toplam sekiz makale yazılmıştır. Söz konusu çalışmalar arasında Prof. Dr. Nodar Canaşia ile Prof. Dr. Mikhail Svanidze'­nin 1976'da kaleme aldıkları “Gürcistan'da Türkoloji” adlı makale kendisinden önceki bir ve kendisini ardıllayan altı makaleden içeriğinin zenginliğiyle öne çıkmaktadır. Yazarlar, söz konusu ma­kalede Gürcistan'da Türkoloji çalışmalarının yürütüldüğü tarihsel süreci, mekanları, alanları, uzmanları ortaya koymaktadırlar.

In some of sources the fact of arrival of 28 families of Turkish origin to Georgias old capital Mtskheta city in the 6th century B.C. is being described. These families of Turkish origin had been defeated by Persian ruler Keyhosrov (633-584) and were forced to flee to Georgia. Accordingly, past of Turkish-Georgian  relations is dated back to 2500 years. The above mentioned historical event and other facts as well constituted the subject of  various scientific works in Georgia involving Turkish history, culture, literature, linguistic studies.

Untill 2000 totaly eight scientific articles  had been written related to the above mentioned  historical interaction. These are the authors of works: joint research of professor of filology Nodar Djanashia and professor of Turkish history Mikhail Svanidze in 1976 entitled “Turkology in Georgia”. Before this work one article and accordingly six articles had been written after it. All these works are of a great scientific importance. The above mentioned scientists try to show historical background, particular spheres and researchers of Turkology in Georgia.


Tam metin:

PDF