BİR ASAYİŞSİZLİK HAREKETİ OLARAK ALİ BATI OLAYI (1913-1919)

Abdulnasır Yiner
1.428 1.141

Öz


Bir aşiret lideri olan Ali Batı'nın adı ilk olarak 11 Temmuz 1913 tarihinde kayda geçmiştir. Altı yıl süren mücadelenin sonunda birçok taraftarı ile birlikte öldürülmüştür. Olayların uzun sürmesinde Birinci Dünya Savaşı sırasında olması ve Osmanlı Ordusunun cephede bulunması etkili olmuştur. Ali Batı hadisesi daha çok Midyat ve Nusaybin çevrelerinde cereyan etmiştir. Osmanlı Devleti ilk başta etkili tedbirler alamayınca takibata son verme kararı almıştır. Tecil kararı netice vermeyince takibat devam etmiştir. Ali Batı'nın Nusaybin baskını bir dönüm noktası olmuştur. Çevre illerden alınan takviye ile daha geniş çaplı hücuma geçilmiştir. Ali Batı 18 Ağustos 1919 tarihinde öldürülmüş ve bu olay son bulmuştur.

ALİ BATI INCIDENT AS AN ACT OF DISORDER (1913-1919)

A tribal leader, Ali Bati's name was first known in 15th July 1913. After six years of struggle, he and many of his men had been killed. The fact that the events happened during The First World War and that The Ottoman Army was at war during this period, caused the events last longer. The action of Ali Bati took place particularly around the districts of Midyat and Nusaybin. At the beginning of the event the Ottoman State didn't get the forcible measures and decided to stop the military pursuits. Ali Bati's raid on Nusaybin formed a turning point. With the help of military reinforcements coming from close provinces a large-scale offensive was launched against him. Ali Bati had was killed in 18th August 1919 and this event ended.


Tam metin:

PDF