HABSBURG ELÇİSİ WALTER LESLIE'NİN OSMANLI DEVLET YAPISINA DAİR GÖZLEMLERİ (1665)

Özgür Kolçak
1.754 2.003

Öz


HABSBURG ELÇİSİ WALTER LESLIE'NİN OSMANLI DEVLET YAPISINA DAİR GÖZLEMLERİ (1665)

9 Ağustos 1664 tarihinde Osmanlı ve Habsburg yönetimleri arasında Vasvar antlaşması imzalandı. İki devlet arasındaki 1663-64 savaşlarını resmen sonlandıran antlaşmanın son maddesinde, Osmanlı ve Habsburg hanedanlarını temsil eden büyükelçilerin mübadele edilmesi öngörülüyordu. Habsburg elçisi Walter Leslie, 1665 Ağustos'unun ilk günü Edirne'ye geldi. Walter Leslie, diplomatik görüşmelerle dolu günlerde, Edirne ve İstanbul'da Osmanlı siyaset dünyasının önde gelen şahsiyetleriyle bir araya geldi. Walter Leslie, 1666'da, biri Osmanlı diyarında yürüttüğü diplomatik müzakereleri, diğeri Osmanlı devlet yapısına dair gözlemlerini anlattığı iki rapor kaleme aldı. Habsburg imparatoruna sunulan bu raporlardan ilki umuma açık olsa da, Habsburg elçisinin şahsî değerlendirmelerini ihtiva eden ikinci rapor gizli tutuldu. Walter Leslie, Osmanlı siyasî ve askerî gücünü I. Leopold'ü yüreklendirmeyi amaçlayan eleştirel bir üslupla tarif etmişti. Bununla birlikte, elçinin Osmanlı askerî ve siyasî yapısı hakkındaki tespitleri epeyce sağlam gözlemlere dayanıyordu.

HABSBURG AMBASSADOR WALTER LESLIE'S REMARKS ON OTTOMAN POLITICAL STRUCTURE (1665)

On 9 August 1664, Ottoman and Habsburg governments signed the Treaty of Vasvár. According to the closing clause of the treaty which formally ended the 1663-64 wars between two empires, a mutual visit by ambassadors representing the Ottoman and Habsburg houses was to take place. Walter Leslie arrived in Adrianople in the midst of 1665. He met with numerous leading figures of Ottoman politics during his stay in Adrianople and Constantinople. In 1666, Walter Leslie wrote two pieces of relations in Vienna and submitted them to the Habsburg emperor Leopold I. Whereas his report on the diplomatic peculiarities of his mission was open to the public, his second report containing his personal observations on Ottoman political structure remained confidential. Walter Leslie portrayed the Ottoman political and military strength in decay in order to encourage Leopold I. On the other hand, his assessments on Ottoman political and military power rested on considerably solid observation.


Tam metin:

PDF