MEMLÛKLERİN BEYLİKLER ANADOLU'SUNA DİNÎ-KÜLTÜREL BAKIMDAN TESİRİ

Kürşat Solak
1.660 1.492

Öz


MEMLÛKLERİN BEYLİKLER ANADOLU'SUNA DİNÎ-KÜLTÜREL BAKIMDAN TESİRİ

Mısır ve Suriye'de hüküm süren Memlûk Devleti kuzey sınırında yer alan Anadolu Beylikleri ile yoğun ilişkiler içinde bulunmuştur. Bu münasebetler çok zaman bir mücadele olarak yaşansa da mücadeleler sırasında ve ayrıca iyi münasebet günlerinde sık sık elçi gidiş gelişleri, hediyeleşmeler, ticarî ilişkiler, dinî ve siyasî ziyaretler yaşanmıştır. Bu durum, her iki taraf arasında sosyal etkileşime de sebebiyet vermiştir. Söz konusu taraflardan Memlûklerin özellikle dinî yönden bir merkez olması dinî-kültürel alanda Anadolu Beylikleri üzerinde tesir etmesi neticesini doğurmuştur.

THE RELIGIOUS AND CULTURAL INFLUENCE OF THE MAMLUKS TO THE PRINCIPALITIES IN ANATOLIA

The Mamluks State, which reigned at Egypt and Syria, had busy relationships with the principalities stiuated at the north region. Even the relations most of the time became in conflict, there were also good relationships such as envoyships activities, giving away ceremonies, commercial relations, political and ecclesiastical visits. These relations provided social interaction between them. Especially being the centre in the ecclesiastical area enable the Mamluks to make an influence over the Anatolian principalities on the ecclesiastical and the cultural areas.


Tam metin:

PDF