CEMEL VAKÊ»ASIʼNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: LİNDA D. LAU ÖRNEĞİ

Mahmut Kelpetin
1.281 515

Öz


LİNDA D. LAU ÖRNEĞİ

Bu makale, Hz. Ali ile Hz. Âişe arasında 36/656 yılında gerçekleşen Cemel VakÊ»ası ile ilgili Linda D. Lauʼnun görüşlerinin değerlendirilmesine katkıda bulunma amacını taşımaktadır. Makalede önce Cemel VakÊ»ası ile ilgili kısa bir giriş yapılmakta ardından Lauʼnun görüşleri incelenip çeşitli açılardan değerlendirilmektedir.

A DIFFERENT APPROACH TO THE BATTLE OF CAMEL: LINDA D. LAU

This article aims to contribute to the evaluation of Linda Lau's reviews on the battle of Camel which took place between ʻAli and ʻAʼisha in the year 36/656. The article consists of two parts. In the first part a brief introduction about the battle of Camel is made and in the second part Lau's reviews are examined and assessed in various aspects.


Tam metin:

PDF