ALTIN ORDA HANLIĞINDA HAKİMİYET ANLAYIŞI ve KARAÇİ BEYLERİN ORTAYA ÇIKIŞI

Hayrunnisa Alan
2.036 2.053

Öz


ALTIN ORDA HANLIĞINDA HAKİMİYET ANLAYIŞI ve KARAÇİ BEYLERİN ORTAYA ÇIKIŞI

Bu çalışmada önce Cengiz Han'ın ortaya çıkışı ve bozkır kültüründe geçerli olan lider anlayışa uygun davrandığına ve Asya'nın büyük bir kısmını tek idare altında topladığına işaret ettik. Arkasından Cengiz Han'ın kurduğu Asya'yı bir idare altında toplayan sistemin içinde Altın Orda Hanlığı'nın ortaya çıkışı yani yerelleşme sürecinden bahsettik. Yerelleşme süreci içinde boy beylerinin güçlenerek hanlara hizmet etme yerine onları belirler hale geldikleri üzerinde durduk. Son olarak boy beylerinin “karaçi beyler” adıyla bu güçlerini kurumsallaştırdıklarına ve kimin han olacağını tayin eder hale geldiklerine değindik.

UNDERSTANDING OF KINGSHIP IN THE GOLDEN HORDE KHANATE AND EMERGENCE OF KARACHI BEGS

In this study, we first pointed out the emergence of Chengiz khan in an environment that is described as steppe culture and can be traced back to the Huns in Asian history. We also pointed out the fact that Chengiz khan behaved according to the common practices of the steppe culture and gathered a big part of Asia under his rule. We also pointed out the regionalization process, which refers to the emergence of the state of the Golden Horde from Chengizid Asia. During the regionalization process, the clan begs who strengthened their positions started appointing the khans rather than serving them. Lastly, we pointed out that these begs institutionalized their powers under the name of “Karachi begs” and came to determine who would be the next khan.


Tam metin:

PDF