AHMED ZEKİ VELİDÎ TOGAN'IN YETENEĞİ VE BİLGİ BİRİKİMİNDEN BAZI AYRINTILAR

Nuri Yüce
2.123 1.186

Öz


Bu kısa yazıda, hayatı başlı başına bir tarih olan A. Zeki Velidî Togan'ın yetişme tarzı ve muhiti, araştırma ve öğrenmeye olan aşkı, mensup olduğu Türk milletinin Rusya'da varoluş ve bağımsızlığı için giriştiği siyaset ve kültür mücadelesi, onun 80 yıllık ömründeki önemli kilometre taşlarına göre özetlenerek okuyucuya sunulacak; kendisine ilim aleminde hak ettiği şöhreti sağlayan bilimsel keşifleri ise, mümkün olduğunca ayrıntılara girilerek vurgulanmaya çalışılacaktır. Zeki Velidî Togan'ın keşfettiği yazma eserler kadar, kendi yazdıkları da ilkleri oluşturmuştur. O, çok değişik, karmaşık ve maceralı hayatı boyunca, kendi açtığı ilim yolunda azimle ilerlemiş, meslektaşlarına ve talebelerine yol gösteren bir alim olarak gönüllerde yerini almıştır.

Zeki Velidî Togan, ufak-tefek boyuna rağmen çok güçlü bir bünyeye, tutarlı düşünce yapısı ve olağanüstü yeteneğe sahipti. O, her Türk gencinin örnek alacağı mükemmel bir insandı.

A. Zeki Velidî Togan's life is a history on its own. In this short letter, the environment in which he was grown up, his passion for research and learning, his political and cultural struggle for the existence and independence of the Turkish nation are going to be presented, following the turning points of his 80-years-long life. His discoveries, which led to his well-deserved fame in the scientific community, will also be emphasized in detail, as much as possible. Just like the manuscripts he had discovered, Zeki Velidî Togan's original works were also the firsts in his field. Throughout his unique, chaotic and adventurous life, he followed his scientific route in a determined way, and became a beloved scholar, guiding his colleagues and students.

Despite his tiny appearance, Zeki Velidî Togan had a fairly strong body, consistent way of thinking, and was extremely talented. He was a perfect person, whom each Turkish youth must take as his model.


Tam metin:

PDF