Mondros Mütarekesi Öncesinde Osmanlı Kamuoyunda Sulh Tartışmaları

AKIN ÇELİK
1.894 552

Öz


Osmanlı Devleti, 28 Temmuz 1914 tarihinde başlayan Birinci Dünya Savaşı'na İttifak Devletleri safında dahil olmuştur. Ancak bu savaş, Osmanlı Devleti açısından sonun başlangıcıydı. Osmanlı Devleti, çöküş devresini yaşamakta olan çok uluslu bir imparatorluk için en istenmeyen bir netice ile bu savaştan ayrılmıştır. Her ne kadar İtilaf Devletleri savaşın galibi gibi görünse de, bu savaşa dahil olan bütün devletler büyük zarar görmüştür. Bu büyük yangından en az zararla çıkmak için Osmanlı kamuoyunda oluşan barış istekleriyle, barışa giden sürecin basındaki yansımaları bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.

Abstract

DEBATES ON PEACE IN THE OTTOMAN EMPIRE PUBLIC OPINION PRIOR TO MUDROS ARMISTICE

The Ottoman Empire joined the First World War which began on 28 July 1914, on the side of  the Central Powers. But this war was the beginning of the end of the Ottoman Empire. The Ottoman Empire, which was a multinational state, was in the decline period and the consequence of the war was unintented for the Ottoman Empire. Although it may seem the winner of the war was the Allies, all the states, which were involved in this war, suffered extensive damages. In order to suffer the least damage from this great fire, peace demands of the people of the Ottoman Empire and the reflections of these demands in the Ottoman press are the main subject of this study.


Tam metin:

PDF