“Ölmek için çok erken!” 17. ve 18. Yüzyılda Anadolu'da Kazaların Sebep Olduğu Çocuk Ölümleri ve Yaralanmaları Üzerine Bir Değerlendirme

YAHYA ARAZ
1.722 599

Öz


Esas olarak şer'iyye sicilleri ve fetva mecmualarına dayanan bu çalışma, 17. ve 18. yüzyılda Anadolu'da yanma, düşme ya da hayvanlar tarafında tepilme gibi çocuklarda yaralanma ve ölümlere yol açan kazalardan yola çıkarak onların yaşamını anlamayı denemektedir. Bu kazalar özellikle erken yaşlardaki çocuklar hakkındaki malzemenin kıt olduğu bir dönemde onlara dair değerli bilgiler sağlamaktadır. Kazaların dikkatli bir okuması bize çocukların yaşamı, büyütülmesi, oyunları ve içlerinde yaşadıkları çevreyle ilişkileri hakkında yararlı ipuçları sağlayacaktır.

“TOO EARLY TO DIE!”

AN EVALUATION ON THE DEATHS AND INJURIES OF CHILDREN CAUSED BY ACCIDENTS IN THE 17TH-18TH CENTURIES ANATOLIA

Mainly based on court records and fatwa collections, this article tries to understand the lives of children by studying deaths and injuries caused by accidents such as burning, falling or being kicked by animals in 17th and 18th centuries Anatolia. Those accidents provide valuable information about children during a period in which materials on children especially of early age was scarce. A careful reading of those accidents will give us useful hints on the lives of children, their upbringing, plays and their relationship with the environment they lived.


Tam metin:

PDF