II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE RUSYA VE ROMANYA'DAN GELEN YAHUDİ MUHACİRLER

Nurdan İPEK ŞEBER
2.130 1.266

Öz


Mısır'dan çıkış ile başlayan Yahudilerin göç ve sürgün tarihi XIX. yüzyıl boyunca da devam etmiş, yaşadıkları yerlerde kendilerine yönelen öfke ve baskılara direnemeyen Yahudiler, başka topraklarda huzur aramışlardır. Kendisine sığınan mültecileri kabulde gösterdiği misafirperverlikle Osmanlı Devleti bu göç eden Yahudilerin durak noktalarından biri olmuştur. Rusya, Romanya gibi çeşitli ülkelerde karşılaştıkları zulüm ve baskılar sonucunda Osmanlı Devleti'ne sığınan Yahudiler, burada yeni bir yaşam aramışlardır. Ancak Yahudi meselesinin çıkışına kadar kendilerin-den her türlü himayeyi esirgemeyen Osmanlı yöneticileri, Yahudilerin Filistin'de bir devlet kurma istekleri karşısında Yahudilere yönelik tavrını değiştirmiş, bir taraftan Filistin'e yerleşme çabalarına karşı tedbirler alırken diğer taraftan da muhacirleri kabulde sınırlamalar getirmiştir.
Anahtar kelimeler: Yahudi, Muhacir, Osmanlı Devleti, Avrupa Basını, Filistin, Rusya, Romanya.
Giriş


Tam metin:

PDF