Khaled Fahmy, Paşanın Adamları, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Ordu ve Modern Mısır (All The Pasha's Men Mehmet Ali, His Army and the Making of Modern Egypt), trc. Deniz Zarakolu, İstanbul 2010

Hüseyin SARIKAYA
1.116 283

Tam metin:

Başlıksız