Laurens, Henry, Les origines intellectuelles de I'expédition d'Egypte. L'Orientalisme islamisant en France (1698-1798) (Mısır seferinin düşünsel kaynakları. Fransa'da İslam dünyasıyla ilgili şarkiyat (1698-1798), Paris-Istanbul. Isis, 1987, 257 s.

Edhem Halil
953 422

Öz


Laurens, Henry, Les origines intellectuelles de I'expédition d'Egypte. L'Orientalisme islamisant en France (1698-1798) (Mısır seferinin düşünsel kaynakları. Fransa'da İslâm dünyasıyla ilgili şarkiyat (1698-1798), Paris-Istanbul. Isis, 1987, 257 s.

Tam metin:

PDF