Ali'nin Ê¿Ayn'ı: 17. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Bürokrasisinde Katib Rumuzları

Feridun Mustafa Emecen
1.526 630

Öz


Ali'nin Ê¿Ayn'ı: 17. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Bürokrasisinde Kâtib Rumuzları

Tam metin:

PDF