Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, İstanbul 1983 (Enderun yayınları: 13), 10 + 436, 4 harita

Mücteba İlgürel
2.664 459

Öz


Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, İstanbul 1983 (Enderun yayınları: 13), 10 + 436, 4 harita

Tam metin:

PDF