Hafız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyat-ı Selatîn ve Meşahîr-i Rical, yayınlayan Fahri Ç. Derin, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi yayınları nr. 2241, İstanbul 1978, S: 16 + 207

İlhan Şahin
1.127 224

Öz


Hâfız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât-ı  Selâtîn ve Meşâhîr-i Ricâl, yayınlayan Fahri Ç. Derin, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi yayınları nr. 2241, İstanbul 1978, S: 16 + 207

Tam metin:

PDF