Ali Ferruh Bey'in Doğu-Rumeli'de "Lisan-ı Osmanî ve Sikke·i Osmanî" Meselesine Âit 1903 Tarihli Bir Raporu

Eşref Eşrefoğlu
1.491 891

Öz


Ali Ferruh Bey'in Doğu-Rumeli'de "Lisân-ı Osmânî ve Sikke·i Osmânî" Meselesine Âit 1903 Tarihli Bir Raporu

Tam metin:

PDF