Goleşti (Romanya)'de Küçük Bir Türk Hatırası. Alemdar Mustafa Adına H. 1221 (=1806) Tarihli Bir Kitabe

Semavi Eyice
961 582

Öz


Goleşti (Romanya)'de Küçük Bir Türk Hâtırası. Alemdar Mustafa Adına H. 1221 (=1806) Tarihli Bir Kitâbe

Tam metin:

PDF