Erich Prokosch, Krieg und Sieg in Ungarn. Die Ungarn Feldzüge des Grosswesirs Köprülüzade Fazıl Ahmed Pascha 1663 und 1664 nach den "Kleinodien der Historien" seines Siegelbewahrers Hasan Ağa, Graz-Wien-Köln 1967

Kemal Beydilli
1.097 366

Öz


Erich Prokosch (Eseri Tercüme Eden Açıklamalarla Yayına Hazırlayan), Krieg und Sieg in Ungarn. Die Ungarn Feldzüge des Grosswesirs Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Pascha 1663
und 1664 nach den "Kleinodien der Historien" seines Siegelbewahrers Hasan Ağa. (Macaristan'da Harb ve Zafer. Köprülü-zâde Fâzıl Ahmed Paşa'nın Mühürdârı Hasan Ağa'nın Cevâhîrü't-Tevârih'ine Göre 1663 ve 1664 Macaristan Seferleri). Verlag Styria. Graz-Wien-Köln 1967

Tam metin:

PDF