Müesseseler Tarihimizin Kaynaklarından: 1579 Senesinin Rumeli Sadaretl Sicillerinden Bazı Önemli Kayıdlar

M. Tayyib Gökbilgin
857 948

Öz


Müesseseler Tarihimizin Kaynaklarından: 1579 Senesinin Rumeli Sadâretl Sicillerinden Bazı Önemli Kayıdlar

Tam metin:

PDF