Kanûnî Sultan Süleyman'ın Timar ve Zeamet Tevcîhi ile İlgili Fermanları

M. Tayyib Gökbilgin
1.275 466

Öz


Kanünî Sultan Süleyman'ın Timar ve Zeâmet Tevcîhi ile  İlgili Fermanları

Tam metin:

PDF