İstanbul'un Kaybolan Bir Eski Eseri: Kazasker Ebu'l-Fazl Mahmûd Efendi Medresesi

Semavi Eyice
1.710 374

Öz


İstanbul'un Kaybolan Bir Eski Eseri: Kazasker Ebu'l-Fazl Mahmüd Efendi Medresesi

Tam metin:

PDF