İstanbul'da "Yayla" Cami'leri ve Şehrin Tarihî Topoğrafyasının Yanlış Îzah Edilen Bir Meselesi

Semavi Eyice
1.154 525

Öz


İstanbul'da "Yayla" Câmi'leri ve Şehrin Tarihî Topoğrafyasının Yanlış Îzâh Edilen Bir Meselesi

Tam metin:

PDF