Tarih Dergisi

611.592 317.029

Sayı 60 (2014)

İçindekiler

Makaleler

Bir Vakıf Şartı Olarak Atina Balı Meselesi: Acaba Hangi Atina PDF
NURDAN ŞAFAK
THE SIBYÂN MEKTEPS (PRIMARY SCHOOLS) AND POPULATION IN BILÂD-I SELÂSE (THREE TOWNS: ÜSKÜDAR, GALATA AND EYÜP) IN THE EARLY PART OF THE 18th CENTURY PDF
HÜSNÜ KOYUNOĞLU
OSMANLI DEVLETİ VE SOLOMON I: İMERET’TE HÂKİMİYET MÜCADELESİ (1752-1768) PDF
ENSAR KÖSE
YAKINÇAĞ TÜRK DENİZCİLİK TARİHİNDE YAKLAŞIMLAR, ZORLUKLAR VE TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI ÜZERİNE BİR DENEME PDF
LEVENT DÜZCÜ
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMALARININ TARİHÇESİ (1919-2014) PDF
NURİ GÜÇTEKİN

Kitap Tanıtımı

Nuh Arslantaş, Yahudilere Göre Hz. Muhammed ve İslamiyet İbranice Tarih Kitapları Açısından Bir İnceleme, İz Yayıncılık, İstanbul 2011, 318 s. PDF
MAHMUT OLGAÇ
Osman G. Özgüdenli, Selçuklular I: Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157), TDV İSAM Yayınları, İstanbul 2013, 367 sayfa + soy ağacı, harita. PDF
PINAR KAYA
Muharrem Kesik, 1071 Malazgirt Zafere Giden Yol, Timaş Yayınları, İstanbul 2013. 208 Sayfa + İndeks. PDF
ŞEYHMUS NAYIR
Mustafa Selçuk, Türk Hariciyesinin Dünyaya Açılan Kapısı Dersaadet Murahhaslığı (1922-1928), Aktüel Yayınları, İstanbul 2013, XV+111 s. PDF
SİNEM SERİN


ISSN: 1015-1818