aquaculture, aquatic resources, fish health, fish processing, seafood, quality control, fisheries, inland waters, marine biology

Vol 26, No 1 (2011)

İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Su ürünleri Dergisi

Table of Contents

SAZAN BALIKLARINDA (Cyprinus carpio) ADENOHİPOFİZİN MİKROSKOBİK İNCELENMESİ
Metin Timur, Aygül Ekici
KALKAN BALIĞI (PSETTA MAXIMA) DERİSİNDE MUKUS HÜCRELERİNİN DAĞILIMI VE HİSTOKİMYASAL YAPISI PDF (Türkçe)
M. Rüştü ÖZEN, Emel DEMİRBAĞ, Kenan ÇINAR
APOLYONT GÖLÜ (BURSA) BALIK FAUNASININ BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Selçuk BERBER, Hüseyin ŞAŞI, Esat Tarık TOPKARA, Özgür CENGİZ


ISSN: 2149-9659