SAZAN BALIKLARINDA (Cyprinus carpio) ADENOHİPOFİZİN MİKROSKOBİK İNCELENMESİ

Metin Timur, Aygül Ekici
855

Abstract


Çalışmada, sazan balıklarında (Cyprinus carpio) hipofiz bezinde adeno-hipofizin histolojik yapısı incelenmiştir. Hipofizektomi operasyonu ile elde edilen hipofiz bezi, tespit ve dehidrasyon işlemlerinden sonra parafin bloklara alınarak rotary mikrotomla 4-5 µm kalınlığında kesilmiştir. Alınan doku örnekleri, Haematoxylen-eosin (H+E), Periodic Acid Schiff (PAS), PAS-Orange-G ve Heidenhain's azan boyama teknikleri ile boyanmıştır.

 Mikroskobik olarak anterior ve posterior kısımlardan oluşan adenohipofizin anterior kısmı Pars distalis, posteriordeki küçük parçası ise Pars intermedia olarak ayrılmaktadır. Adreno-corticotrop (ACTH) hücrelerin Heidanhain's-azan boyama tekniği ile yapılan incelenmesinde salgı yapan granüller, meso-adenohipofizde somatotrop (STH) hücreleri PAS-Orange G ve H+E boyama metodu ile boyanarak demonstre edilirken, Meta-adenohypophysis bölümünde de PAS ile boyanan ve melaninleri uyaran hormon (MSH)  hücreleri görülmüştür.