Sayı 49 (2005)

2005-1: Prof. Dr. Turan Yazgan'a Armağan Özel Sayısı

İçindekiler

Hatıra Yazıları

İsmail Gaspıralı'dan Turan Yazgan'a PDF
Sabahaddin ZAİM
Hocamız, Dostumuz ve Ağabeyimiz Profesör Dr. Turan Yazgan PDF
Ahmet GÖKÇEN
Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamız ve Bazı Anılar PDF
Mustafa E. ERKAL
Prof. Dr. Turan YAZGAN ya da Çağdaş Gaspıralı İsmail Bey PDF
Ahmet YÖRÜK
Turan Yazgan İçin PDF
Nevzat ATLIĞ
Turan Yazgan Hoca ve Türk Dünyası PDF
Selçuk ÜNLÜ
Kırgızistanlıların Gözüyle Turan YAZGAN PDF
Kantörö Şaripoviç TOKTOMAMATOV
Turan Yazgan: Türk Milletinin Gururu PDF
Abdilbaet MAMASIDIKOV
Türk Dünyası Aydınlarından Sadri Maksudî ve Turan Yazgan: Vatanseverlikten Avrasyacılığa Doğru PDF
Almas ŞEYHUL
Prof. Dr. Ali Abbasov'un Prof. Dr. Turan Yazgan ile ilgili Düşünceleri PDF
Ali ABBASOV
Bilim ve Faaliyet Adamı, Organizatör PDF
Vasil G. GAYFULLİN
Yeni Yüzyılın İsmail Gaspıralı'sı… Prof. Dr. Turan Yazgan PDF
Muhsin KADIOĞLU
Turan Yazgan ile Üniversite ve Türkiye Üzerine Bir Sohbet PDF
Yusuf ALPER

Sosyal Politika

Sosyal Güvenlik ve Turan Yazgan PDF
Yusuf ALPER
İstihdam ve Koruma Alanı Yaratmak Üzere Özürlüler İçin Sosyal Yaşam Merkezi Projesi PDF
Serpil AYTAÇ
Sosyal Güvenlik Yönüyle Bireysel Emeklilik PDF
Bünyamin BACAK
Avrupa Birliğinin Göç Politikası PDF
Ayhan GENÇLER
Üsküdar İlçesinde Ailelerin Konut Sahipliği ve Konuta Yaklaşım Biçimleri: Hanehalkı Reisleri (HHR) Üzerine Ampirik Bir Araştırma PDF
Sedat MURAT, İbrahim ŞENÖZ
Sosyal Gelişim Düzeyleri Farklı Refah Devletlerinin Sınıflandırılması Üzerine Bir İnceleme PDF
Süleyman ÖZDEMİR
Almanya'da Sosyal Hizmetler Eğitiminin Özellikleri PDF
Ali SEYYAR
Geçiş Ekonomilerinde Emeklilik Sistemi Reformları PDF
Suat UĞUR

Çalışma İlişkileri

4447 Sayılı Kanuna Göre İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşulları PDF
Abdurrahman BENLİ
İşverenin İşyeri Sağlık Birimi Kurma Yükümlülüğü Üzerine Düşünceler PDF
Fevzi DEMİR
Turizm Sektöründe Uluslararası Çalışma Örgütü Normlarının Önemi ve Bu Normların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, UÇO Türkiye Temsilciliği ve Turizm Bakanlığı Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma PDF
Mithat Zeki DİNÇER, Füsun İSTANBULLU DİNÇER, Suna MUĞAN ERTUĞRAL, Türkan GÜNAY TURAN, Arif GÜNGÖR, Neyir TEKELİ
Çalışmanın Değişen Anlamı ve Çalışmaya İlişkin Yeni Trendler PDF
Aşkın KESER
Küreselleşmenin Türk Çalışma Hayatına Etkileri PDF
Adnan MAHİROĞULLARI
İstihdam Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Türkiye İş Kurumu PDF
Ali Kemal SAYIN

İnsan Kaynakları Yönetimi

Küresel Rekabet Ortamında İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Rolü: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi PDF
Bünyamin AKDEMİR
Çalışma Hayatında Stres Kaynakları, Stres Belirtileri ve Stres Sonuçlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma PDF
Ali AKSOY
Bankacılıkta Stres Sorunu: Stres Düzeyi, Kaynakları ve Başa Çıkma Yolları Üzerine Bilecik'te Bir Araştırma PDF
Muzaffer AYDEMİR
Çalışma Yaşamında Gözetim PDF
Uğur DOLGUN
Sanayi İşçisinden Bilgi İşçisine: Yeni Ekonominin Değişen İşçi Tipi PDF
Ziya ERDEM
İnsan İlişkilerinde Empatinin Yeri ve Önemi PDF
Mehmet Ferhat ÖZBEK
Yeni Gelişmeler Işığında Bilgi İşi ve Bilgi İşçisi PDF
Halil ZAİM

Siyasi ve Sosyal Yapı

Türk Dünyasının Petrol ve Doğal Gaz Zenginliği PDF
Salih AYNURAL, Abdülkayyum KESİCİ
Coğrafi Unsurlar Işığında Küreselleşme, Bölgeselleşme ve Orta Asya PDF
Yusuf BAYRAKTUTAN
Nüfus Hareketleri ve Sosyal Değişme PDF
M. Said DOĞAN
Yörüklerin Hayat Tarzı PDF
M. Said DOĞAN, Cihangir DOĞAN
Türkistan (Orta Asya) Tarihi ile İlgili Belgeler (Belgelerin Özellikleri, Değerlendirilmesi, Önemi ve Özetleri) PDF
Orhan DOĞAN
Türk İnançları ve İnanışlar PDF
Türker EROĞLU, Hatice Çiğdem KILIÇ
Dede Korkut Destanlarında Adları Geçen Oğuz Beylerinin Hatıralarını Taşıyan Yer Adları Üzerine Bir Deneme PDF
Yücel HACALOĞLU, Ragıp MEMİŞOĞLU
Bozkır Göçebelerinde Sosyo-Ekonomik Yapı PDF
Abdülkadir İLGEN
Karapapah Türkleri PDF
Yaşar KALAFAT
Amerika Kıtasının Keşfi: Kuzey Amerika- Asya Bağlantısı PDF
Berrak KURTULUŞ
Türk Yazar Sosyolojisinden Bir Kesit PDF
Fikri OKUT, Hasan YAZICI
Osmanlı Devleti'nde Bazı Kamu Görevlilerinin Hapisle Cezalandırılmalarına İlişkin Ek Bilgiler (1300-1453) PDF
Necdet ÖZTÜRK
Kırgız Cumhuriyeti Vergi Sisteminin Genel Yapısı ve Değerlendirilmesi PDF
Mehmet YÜCE

İktisat-İşletme

İstanbul'da Bir Askeri Terzihane Atölyesinin Kuruluşu ve Nizamnamesi PDF
Şevket Kamil AKAR
Türkiye'de İhracat ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik Analizi PDF
Nilgün ÇİL YAVUZ
ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması-KKP) Sisteminin Organizasyonu ve LBS Uygulama Süreci PDF
M. Kemal DEMİRCİ, Metin ULUKÖY
Türkiye Sigorta Pazarının Avrupa ve ABD Sigorta Pazarları ile Karşılaştırılması PDF
Ercan TAŞKIN
İslam Kalkınma Bankası'nın Dünü, Bugünü ve Geleceği PDF
Sabahaddin ZAİM


asosindex_75_02 Sosyal Siyaset Konferasnları Dergisi, 58. sayıdan itibaren ASOS Index tarafından taranmaktadır:.http://www.asosindex.com/journal-view?id=89

ddd