1965'TEN 12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASINA YASAKOYUCUNUN MEMUR SENDİKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI VE ILO NORMLARI

Adnan MAHİROĞULLARI
633 288

Öz


Bu makalede, 1965'ten 12 Eylül 2010 Referandumu'na yasa koyucunun memur sendikacılığına bakış açısı irdelenmiş; memur sendikacılığıyla ilgili yasaların ILO normlarıyla çelişip çelişmediği ele alınmıştır.

 

In this article, the point of view of legislator towards civil servant unionism was examined thoroughly; the situation towards ILO norm soft the laws that were legislated related to civil servant unionism were discussed.


Tam metin:

PDF


asosindex_75_02 Sosyal Siyaset Konferasnları Dergisi, 58. sayıdan itibaren ASOS Index tarafından taranmaktadır:.http://www.asosindex.com/journal-view?id=89

ddd