SELÇUKLU / OSMANLI DÖNEMİNDE KURUMSAL BİR YAPI: AHİLİK/GEDİK TEŞKİLATI VE SOSYO-EKONOMİK İŞLEVLERİ

Adnan MAHİROĞULLARI
1.266 2.527

Öz


Anadolu'da XIII. yüzyılda kurulan ahilik, varlığını XX. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür.   Ahiliğin adı, XVIII. yüzyılda  gedik/lonca olarak değişmiştir.

 Ahilik, esas işlevine, başka bir ifadeyle sosyo-ekonomik işlevine  XV. yüzyılda kavuşmuş;  bu yüzyıldan sonra, kuruluş döneminde kazandığı askeri, siyasi  ve  idari işlevlerini  yitirmiştir. 

Makalede, ahiliğin sosyo-ekonomik işlevlerinden ve  günümüz sosyal politika  uygulamalarıyla benzer noktalarından  bahsedilecektir.


Tam metin:

PDF


asosindex_75_02 Sosyal Siyaset Konferasnları Dergisi, 58. sayıdan itibaren ASOS Index tarafından taranmaktadır:.http://www.asosindex.com/journal-view?id=89

ddd