Bozkır Göçebelerinde Sosyo-Ekonomik Yapı

Abdülkadir İLGEN
1.167 4.779

Öz


Bozkır kültürü Türkler arasındaki sosyal ve ekonomik yapıyı şekillendiren temel faktördü. Herhangi bir çalışmada bu noktanın bilhassa dikkate alınması gereklidir. Türkler Fiziki şartların meydan okumasına başarıyla cevap vererek kendi bozkır kültürlerini yaratmışlardır. At ve demir bu kültürün en önemli unsurlarıydı. Bu kültürün diğer önemli bir özelliği ise göçebe kültürüne paralel olarak gelişen Türk Töresiydi.


Tam metin:

PDF


asosindex_75_02 Sosyal Siyaset Konferasnları Dergisi, 58. sayıdan itibaren ASOS Index tarafından taranmaktadır:.http://www.asosindex.com/journal-view?id=89

ddd