Küreselleşmenin Türk Çalışma Hayatına Etkileri

Adnan MAHİROĞULLARI
1.895 599

Öz


Küreselleşme süreci, çalışma hayatını pek çok bakımdan etkilemiştir. Toplu pazarlığın düzey ve muhtevasında, bireysel iş ilişkilerinde önemli değişikliklere neden olan bu sürecin etkileri ülkeden ülkeye değişebilmektedir.

Küreselleşme süreci, Türk çalışma hayatında 1990'lı yıllardan itibaren toplu pazarlık, sendikalar, toplu iş mücadeleleri ve istihdam türlerini etkilemeye başlamıştır. Bu çalışmada, küreselleşme sürecinin Türk çalışma hayatı üzerindeki etkileri incelenmiştir.


Tam metin:

PDF


asosindex_75_02 Sosyal Siyaset Konferasnları Dergisi, 58. sayıdan itibaren ASOS Index tarafından taranmaktadır:.http://www.asosindex.com/journal-view?id=89

ddd